Voor nieuwe leden

IMG_2478

Voorafgaand aan de repetitie is er wekelijks extra stemgroeptraining

De leden van Fun4All hebben een hart voor zingen. Heb jij dat ook en wil je met ons meezingen?

Voor het koor én voor jezelf is het fijn als je goed mee kunt komen met het niveau van de groep. Dat is van tevoren lastig in te schatten; hoe weet je dat? Om voor jou en ons te bepalen of er een match is, volgen we bepaalde stappen. 

Het begint met een aantal stellingen: 

  • Je beschikt over een mate van muzikaliteit, muzikaal gevoel
  • Je hebt inzicht in het notenbeeld/notenschrift (met of zonder noten lezen)
  • Je hebt enige koorervaring

Is het antwoord op de stellingen ‘ja’en wil je een keer een repetitie bijwonen, dan ben je welkom op iedere 1e donderdag van de maand. Wel graag even vooraf mailen of telefonisch melden dat je komt.

Ben je na het bijwonen van een repetitie enthousiast, dan vragen we je om met de dirigent na te gaan welke stem je hebt (bij welke stemgroep jouw stem past) en of je twee repetities wilt meezingen. Aan de hand daarvan besluit de dirigent over de toelating. 

Mocht je niet zeker zijn van één van de bovenstaande stellingen maar toch het idee hebben dat je binnen ons koor past, stuur dan een mail naar info@fun4all.nu. We nemen dan contact met je op. 

Als je eenmaal lid bent, verbind je je aan de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging. De contributie bedraagt € 17,50 per maand en wordt d.m.v. automatische incasso per kwartaal geïnd.

Ledenstop
Op dit moment is ons koor, met ruim 50 leden behoorlijk compleet. Om een onbalans tussen de stemgroepen te voorkomen, zijn er in principe voorlopig alleen nog enkele plaatsen beschikbaar voor (lage) bassen, tenoren en hoge sopranen. Lage sopranen en alten zijn te allen tijde welkom om kennis te maken met ons koor en zich aan te melden voor de wachtlijst. 

Aanmelden / Opzeggen
Klik hier voor meer informatie over aanmelden voor of opzeggen van het lidmaatschap.