Aanmelden / Opzeggen

Aanmelden
Wanneer je geïnteresseerd bent in een eventueel lidmaatschap van Fun4All, krijg je ter kennismaking eerst de gelegenheid twee repetitie-avonden bij te wonen zonder contributie verplichting. Je kunt je aanmelden door middel van dit formulier.

 

Opzeggen
Wanneer je besluit om je lidmaatschap op te zeggen, dien je dit schriftelijk te doen bij de secretaris van de vereniging. De opzegging gaat in 4 weken nadat jouw opzegging door de secretaris is ontvangen en als aan alle financiële verplichtingen is voldaan. De contributie is verschuldigd tot en met de maand waarin de opzegging ingaat. Om op te zeggen kun je dit formulier gebruiken.