Opzeggen

Wanneer je besluit om je lidmaatschap op te zeggen, verzoeken wij je om dit schriftelijk te doen bij de secretaris van de vereniging.
Om op te zeggen kun je dit formulier gebruiken.

De opzegging gaat in 4 weken nadat jouw opzegging door de secretaris is ontvangen en als aan alle financiële verplichtingen is voldaan. De contributie is verschuldigd tot en met de maand waarin de opzegging ingaat.