Fun4All

Opzeggen

Fun4All

Hierbij wil ik mijn lidmaatschap opzeggen.

Wanneer je besluit om je lidmaatschap op te zeggen, verzoeken wij je om dit schriftelijk te doen bij de secretaris van ons koor. Om op te zeggen kun je het onderstaand formulier gebruiken.
De opzegging gaat vier weken in nadat de secretaris die heeft ontvangen en aan alle financiële verplichtingen is voldaan. De contributie is verschuldigd tot en met de maand waarin de opzegging ingaat.


    Bewijs dat je menselijk bent door het selecteren van auto.